Onvermurwbare politici, schijnbaar genegeerde onderzoeken, lijdende kinderen en gezinnen:

De stille oorlog tegen ons bestaan!

Hoe bang de politiek is voor het rapport van Kinderombudsman Marc Dullaert van 16 mei 2013

(zie http://www.dekinderombudsman.nl/ul/cms/fck-uploaded/KOM2.2013.OnderwijsThuiszitters.pdf)

blijkt er wel uit dat de reacties erop er eerder waren dan het rapport zelf.

(zie http://www.passendonderwijs.nl/nieuws/thuiszitters/)

Onvolwaardig noemt Sander Dekker thuisonderwijs in zijn reactie op het rapport van Marc Dullaert een dag voor het rapport uitkwam, terwijl het onderzoek van Hans Blok in 2002 al uitwees dat thuisonderwezen kinderen op alle fronten voorliepen op hun schoolgaande leeftijdgenoten, zowel intellectueel als sociaal emotioneel (zie http://www.kohnstamminstituut.uva.nl/pdf_documenten/effectiviteit.pdf) Dus waar blijft de reden van toezicht dan? En wat is de reden tot het verbod van thuisonderwijs?

Vergeleken met Jet Bussemaker, die vier dagen voor het rapport al kwam met een aanval op thuisonderwijs verhult als emancipatierapport, is Repelsteeltje een heilige. Hij leverde tenminste een dienst waar om gevraagd werd, en gaf een kans om eronderuit te komen dat hij je kind roofde. Zo genadig is onze Jet niet.

Schoolplicht is als een boze heks die je uit je paleis schopt en dwingt in een krot te bivakkeren en dan vindt dat ze je een dienst bewezen heeft waarvoor je je leven lang terug moet betalen.

(zie http://www.nrc.nl/nieuws/2013/05/11/bussemaker-in-emancipatienota-te-veel-vrouwen-teren-op-man/)

Gelukkig ziet de onderwijsinspectie ook in dat thuisonderwijs voor sommige mensen de beste optie is, en bestaat er al een manier voor om dat te regelen (zie http://www.nrc.nl/nieuws/2013/06/07/constructies-voor-illegaal-thuisonderwijs-ministerie-ontkent-ontduiking-wet/)

Jammer dat het artikel is geschreven alsof de inspectie illegaal bezig zou zijn hiermee, terwijl het juist de schoolplicht is die onwettig is. Manieren bedenken dat kinderen hier onderuit kunnen komen is niet illegaal, het is juist het waarborgen van een fundamenteel mensenrecht. Het recht op onderwijs, want vaker dan niet staat schoolplicht leerrecht in de weg!

Eindelijk is het krankzinnige, kind en gezinsonvriendelijke onderwijsbeleid in Nederland een keer teruggefloten, en werd bij het Europese hof de ondertoezichtstelling van Enrique en Hugo Claassen ongedaan gemaakt!

http://nos.nl/artikel/517067-zeilbroers-niet-meer-onder-toezicht.html

Nu nog een opheffing van de ondertoezichtstelling en afkeuring van scholen waar ouders en kinderen gelukkig zijn, waar zelfs de inspectierapporten op grond waarvan ze zijn afgekeurd melden dat de kinderen er gelukkig zijn en er goed worden voorbereid op de toekomst, een schade vergoeding voor alle gezinnen, schoolleiders en leerkrachten die onder dit wanbeleid geleden hebben, een instantie waar gezinnen en kinderen wiens fundamentele mensenrechten geschonden worden door scholen terechtkunnen met hun klachten en die doeltreffend optreedt, een terugtrekking van het verbod op thuisonderwijs en zo kan ik wel even doorgaan.

Want van de Koers, de Kampanje en de Tra weten we, maar daarnaast zijn er nog 8 iederwijs scholen afgekeurd , (http://iederwijs.nl/) en wie weet hoeveel andere initiatieven waar we niet van horen, waar het via trucjes gaat , scholen die leeggehaald worden door andere scholen, en niet meer mogen bestaan, want als het leerlingen aantal onder de 23 zakt mogen ze niet verder, en nieuwe scholen die binnen 5 jaar geen 250 leerlingen krijgen worden niet meer bekostigd.

Sluiten mag niet, maar de scholen worden dan afgekeurd als scholen in de zin van de leerplicht, wat betekent dat als kinderen er toch naar toe gaan de ouders vervolgd worden voor ontduiken van leerplicht.

In feite is leerplicht in deze een misnomer, want de kinderen leren weldegelijk, alleen niet op de manier dat de overheid graag ziet.

Het is de schoolplicht die wordt overtreden, maar de schoolplicht is in zichzelf een schending van een scala van universele mensenrechten, (zie www.uvrm.wenst.nl, K.O.O.G.) en bestaat maar in 4 landen ter wereld, Nederland, Noord-Korea, Duitsland, en sinds heel recent, helaas, België, dus ook daar is nu het licht uitgegaan.

Achter elke afkeuring van een school als school in de zin van een leerplicht gaat een dram schuil, een melding bij de leerplicht ambtenaar, een melding bij jeugdzorg, een melding bij de kinderrechter, wat zonder waarheidsvinding een kind uit huisgeplaatst, 12000 per jaar. 160000 kinderen die  bij jeugdzorg worden vermangeld. Kinderen van hoogopgeleide mensen die terechtkomen bij laaggeschoolde pleeggezinnen, waar 2 en een half keer zo veel misbruik voorkomt dan bij gezinnen,.

Wat zit hier dan achter?

Je vermoedt het al, maar verwacht niet dat het zo makkelijk te vinden zal, zijn.

In één hit, nota bene bij de pagina van de onderwijsinspectie zelf: Er zijn inderdaad scholen die niet onder het absurde inspectiebeleid vallen.

En dat zijn, jawel, scholen speciaal voor kinderen van EU ambtenaren. 20000 leerlingen verspreid over de hele wereld, wiens onderwijs niet indruist tegen alle onderzoeksresultaten, en alles wat fatsoenlijk en menselijk is. Onderwijs met nadruk op creativiteit en inventiviteit in plaats van op onthouden en reproduceren.

Onderwijs waar geen mogelijkheden worden afgeknepen vanaf het 11de  jaar via absurde toetsen, maar waar een doorlopende leerlijn is en wat afgesloten wordt met een diploma op VWO niveau, een baklaureaat. Hoe lang zal het duren voordat dit het enige diploma is wat toegang geeft tot de Universiteit?

http://www.onderwijsinspectie.nl/onderwijs/Internationaal+onderwijs/Europese+scholen

Wedden dat deze scholen wel onafhankelijke klachtencommissies hebben, en dat kinderen mishandelende schoolhoofden en leerkrachten, in zoverre die daar ooit voorkomen, daar wel op staande voet ontslagen worden.?

En wie kwam er op het jubileum van hun 50 jarig bestaan van onze eigen Europese School in Bergen op 12 maart van dit jaar? Jawel, Koningin Beatrix zelf!

http://www.stichtingnob.nl/nieuws-en-media/nieuws/nieuws-2013/koningin-beatrix-bij-jubileum-europese-school-bergen.aspx

 

Dus Nigel Farage’s waarschuwing voor een massale opstand is allang under controle.

Onderdrukken die handel, van voor de geboorte af met adviezen om maar geen kinderen krijgen, tijdens de zwangerschap met non begeleiding, tijdens de bevalling met vernederende omstandigheden en geen enkele achting voor eerder gemaakte afspraken, tijdens de babytij met absurde regels voor borstvoeding en druk om giftige surrogaat melk te geven, het opdringen van inentingen met giffen nog voor de zwezerik klaar is, het opdringen van kinderdagverblijven en peuterspeelzalen om de hechting te voorkomen die zo essentieel is voor een goede ontwikkeling,  peuterspeelzalen met slechte leidsters die je kind snoep geven om zijn gebit te verknallen, waardeloze scholen waar als je kind niet gepest wordt door klasgenoten, leerkrachten en schoolhoofden het wel doen, valse labels en valse zorgtrajecten,met medicatie dwang en al. En welk zorgtraject hebben ze dan uitgerekend niet? Die voor hoogbegaafdheid, want dat zijn degenen die het systeem wel eens zouden kunnen veranderen. Dus elk ander label leidt tot de felbegeerde zorggelden voor scholen, €4800,- zonder label, oplopend tot meer dan €20.000,- voor kinderen met. Daar willen schoolhoofden wel flink voor liegen en manipuleren.

En wie ertegen in opstand komt kan rekenen op de grootste ellende met school, wat erop uit kan draaien dat je kind van school gegooid wordt als je niet mee wilt weken aan de valse zorgtrajecten. En als je zonder school komt, dan kom je bij jeugdzorg, en zonder waarheidsvinding loop je het risico dat je kind uit huis wordt geplaatst.

Ontspring je die dans op reguliere bekostigde scholen, dan kom je bij de particuliere compleet immorele geldgraaiende machtsbeluste manipulerende scholen terecht, waar tenminste wel frisse lucht , natuur, vrijheid, en geen bakken met geld ongecontroleerd binnen te halen valt met valse labels.

Maar het zijn allemaal sectes en aparte leefgemeenschappen met zonderlinge gebruiken en dictatoriale machtsstructuren die je kind nog steeds niet voorbereiden op een normaal leven, in een democratie en waar meer tijd gaat zitten in om leren gaan met de bizarheden van de school dan in de optimale ontwikkeling van je kind.

Eén ding hebben alle scholen dus in gemeen, ze willen persé kinderen van ouders scheiden. En waarom? Kinderen die met liefdevolle ouders opgroeien worden zelfstandig,, onafhankelijk in hun denken, onmanipuleerbaar, en dat is de grootste gruwel van alle overheden.

http://unnecessarywisdom.wordpress.com/2013/06/13/how-attachment-parenting-produces-independent-kids/

Hoe zit het dan precies?

Als de EU de grote vijand is die dit alles stuurt, hoe komt het dan dat het uitgerekend het Europese Hof is wat Hugo en Enrique Claassen van Sailing for Education heeft vrijgesproken van de bezopen Onder Toezichtstelling waar ze in Nederland toe veroordeeld waren?

Het zit dus allemaal een beetje ingewikkelder in elkaar.

De inspectie maakt onderscheid tussen regulier,bijzonder en speciaal, bekostigd en niet bekostigde scholen, De niet bekostigde scholen zijn of B3 of B4 scholen.

Behalve de EU scholen heb je ook de EUDEC scholen, die ook  het EU scholen concept van een doorlopende leerlijm hebben, dus het is interessant wie dit nou als aller eerste bedacht heeft. Of wanneer het systeem is bedacht dat er op het 11de al mogelijkheden afgesloten worden door absurde toetsen.

Laat eens kijken wie het hardst getroffen worden.

Op 1 staat thuisonderwijs natuurlijk, wat zelfs bij wet verboden wordt. Zelfstandige, slimme, niet te onderdrukken burgers die ook nog eens gehecht zijn aan ouders brrrrr, De nachtmerrie voor iedere machthebber. Krijg je van die mensen die het voor anderen op gaan nemen en zo. Opstand, chaos, nee, dat kan absoluut niet.

De afgekeurde scholen zijn allemaal scholen die respect voor ouders hebben. Respect voor kinderen mag, zolang het gepaard gaat met minachting voor ouders. Dan kweek je immers nog steeds onverschillige individuen, en die kunnen zowel de overheid als de Europese Unie prima gebruiken.

Vandaar dat de Koers, de Kampanje en de Paradox afgekeurd zijn, maar scholen als de Ruimte en de Guus Kieft School, met hun uitgesproken minachting voor ouders wel door mogen gaan.

Dus respect voor kinderen mag, zo lang het gepaard gaat met minachting voor ouders.

En alle bekostigde scholen hebben minachting voor zowel ouders als kinderen, dus daarmee verzwak je de samenleving als geheel.  Dat is ook prima voor de machthebbers.

Het geld wat ze voor de opleiding van je kind betalen is zodat ze je kind zonder jouw toestemming bij elk zorgtraject kunnen plaatsen, tot met met meldingen bij jeugdzorg en uit huis plaatsing toe, wat door kinderrechters zonder waarheidsvinding wordt gedaan, evenmin als iemand in het hele trak=ject aan waarheidsvinding doet.

Hoe verklaar je dan dat het Europese Hof de Onder Toezichtstelling ongedaan heeft gemaakt?

Wie dat wil snappen moet de Prins van Machiavelli, het lijfboek voor manipulators maar eens erop nalezen. Als machthebber moet je wel een schijn van nobelheid ophouden, dus dan is af en toe een genadige daad om de onderdanen te verwarren noodzakelijk.

Daarnaast is er naast een oorlog tegen onze kinderen ook een oorlog tegen de democratie gaande, en landen, met hun gekozen volksvertegenwoordigers, zijn natuurlijk niet prettig voor een niet democratisch machthebbers orgaan, dus af en toe een nobele daad waardoor ze zelf er beter afkomen dan het land in kwestie zullen ze met twee handen aangrijpen.

Wat je niet verteld wordt.

Lijkt allemaal prachtig, maar ondertussen draait het bij die scholen maar om twee dingen, geld en macht.

Want wat ze bij het weeïge pianomuziekje niet vertellen is wat het allemaal kost, en dat het uitermate vijandig naar ouders toe is, die als de grote vijanden en vertegenwoordigers van het oude systeem worden gezien.

Daarnaast is er geen enkele manier om manipulatie tegen te gaan, en kinderen kunnen elkk moment weggestemd worden, stemmen die erg beïnvloed kunnen worden door schoolleiders en leerkrachten. Ze hebben lak aan regels.

Zo’n school als de Tra is de klos, die is puur idealistisch bezig en niet aangesloten bij een grote organisatie, dus die geniet geen enkele bescherming van een overkoepelend orgaan.

Het is dus gewoon een oorlog wat over de ruggen van onze kinderen uitgevochten wordt en wat niets te maken heeft met hun optimale ontwikkeling, maar alles te maken heeft met macht en geld en belangenverstrengeling.

Dus terwijl wij ouders onderzoeken lezen en gebruiken als manier om wijzer te worden, verder te komen, het leven van onze kinderen en onszelf te verbeteren, lezen deze mensen dezelfde onderzoeken om te kijken hoe ze die kunnen inzetten om ons nog meer te onderdrukken. Terwijl wij elke ontwikkeling die onze vrijheid vergroot toejuichen, beantwoorden machthebbers diezelfde ontwikkeling met maatregelen waardoor die niet ingezet kan worden.

Het is geen toeval dat de schoolplicht een jaar na  het populair worden van televisies is ingevoerd, immers was men bang dat  televisies scholen overbodig zouden maken.

En juist sinds het onderzoek van Hans Blok heeft aangetoond dat thuisonderwijs kinderen oplevert die op alle fronten voorlopen op hun schoolgaande leeftijdgenoten, zijn de maatregelen tegen thuisonderwijs grimmiger geworden.

Het uiteindelijke doel is de grote mensenmassa uitroeien, omdat er een theorie is dat er meer mensen zijn dan de aarde aankan. Noach maakte een ark, zij hebben hun scholen, en de rest mag wat hun betreft verzuipen , moet dat zelfs, omdat zij denken dat de aarde niet zo veel mensen aan kan.

Bruikbaar zijn degene die zichzelf en hun kinderen via zorgtrajecten laten omvormen tot om niemand gevende  zombies. Er is al een selectie van mensen die dat doen, die waren immers doof voor de adviezen in hun jongen jaren om maar geen kinderen te krijgen vanwege de overbevolking.

Dus je hebt al met een bot slag te maken als je mensen hebt die toch kinderen hebben gekregen.

Het Stanford  gevangenis experiment van Zimbardo in 1974 heeft waarschijnlijk ertoe bijgedragen dat overheden nog fanatieker waren in het implementeren van de Schoolplicht, waar door de machteloosheid van ouders dezelfde cipier, gevangene  verhouding heerst als in het experiment.. Alleen heeft het nog een extra dimensie doordat de scholen ook nog eens de kinderen in gijzeling houdt.

Deze, en hun kinderen zijn goed inzetbaar als slaaf. Maar ze moeten dus absoluut niet te oud worden, alleen als ze nuttig zijn voor de elite mogen ze bestaan,maar zo snel mogelijk na hun pensioen moeten ze de pijp uit. Als dat niet vanzelf gebeurt vanwege de de gifbombardementen in de vorm van giften voedings-en verzorgingsmiddelen , giffen in het milieu tot aan het insmeren van speeltoestellen met arseen en chroom en arseenhoudende middelen toe, dan ze ze wel statines, waardoor de cholesterol aanmaak wat het lichaam herstelt wordt geblokkeerd, dus dan komt het verval vanzelf.

En waar wij ervaringen gebruiken om er wijzer van te worden, zo gebruiken zij dezelfde ervaringen om te zien hoe ze hun vernietigingswerk nog beter uit kunnen voeren.

Wij zien WOII en denken nooit meer! Zij denken, nooit meer zo. Vernietigingsovens, allemaal onhandig. Nee, maak mensen je slaaf, en zorg dat ze zo snel mogelijk na hun pensioen dood gaan, nadat ze hun eigen begrafenis hebben geregeld, en nadat ze zoveel mogelijk aan je verdiend hebben met middelen die je eigen dood bewrkstelligen: goftig eten, giftige verzorgingsmiddelen, deprimerende scholen en opleidingen, De aanvallen zijn dus op elk vlak: fysiek (giffen), emotioneel (deprimerende omstandigheden), intellectueel (onthouden van kennis) en spiritueel (misleiding).

Wat kunnen we eraan doen?

Van heel veel verschillende kanten aanpakken. De grote massa die hersenloos aanneemt dat wat autoriteiten zeggen klopt laten zien wat er gaande is. Zonder deze massa kunnen de machthebbers niet veel.

Hoeveel  Duitsers denk je dat er nog mee hadden gewerkt met Hitler als ze geweten hadden van de vernietigingskampen? Waarom denk je dat onderzoeksresultaten zoveel mogelijk verborgen worden gehouden?

Omdat ze weldegelijk invloed hebben  op de mensen echt goed willen doen. Ze zijn niet opzettelijk bezig met de mensheid vernietigen, ze willen het juist verzorgen, dus als je die laag weet te bereiken ontneem je degenen die de mensheid kapot wil krijgen hun handen en voeten om het vieze klusje te klaren.

Daarnaast laten zien dat het ook anders kan, bewust maken van de onderzoeken, en andere manieren van leven en opvoeden, waar iedereen beter van wordt.

We moeten ook proberen de machthebbers ervan overtuigen dat wij geen pest zijn voor de aarde, maar dat mensen juist een welkom onderdeel zijn van de natuur, en dat de aarde de hoeveelheid mensen prima aankan.

 Een bomenkenner vertelde me eens dat een bos zonder mensen een dood bos was, immers mensen wisselden zaden uit en zorgden voor de biodiversiteit.

Laat mensen hun gang gaan, creatief zijn in het vinden van milieuvriendelijke manieren van leven. Mens en natuur kunnen best hand ik hand gaan. En dat is wat er moet gebeuren, daar moet de focus op komen, niet op vernietiging van de mensheid.

En vreedzaam de druk opvoeren op de politiek om ons en onze kinderen een menswaardig bestaan te gunnen.

Denk mee met deconceptpetitie K.O.O.G. op www.uvrm.wenst.nl voor meer veranderingen om Nederland in de buurt van leefbaar te maken voor gezinnen en kinderen.

Teken daarvoor ook de petitie “Stop Machtsmisbruik door WSG en Jeugdzorg”

(zie http://petities.nl/petitie/stop-machtsmisbruik-door-wsg-en-jeugdzorg)
Op 4 juli 2013 zal er een grote manifestatie zijn:
Plaats: Het Plein in Den Haag (toegang Tweede Kamer)
Datum 4 juli 2013
Tijd van 10-16 u

Dit artikel staat ook op:

http://uvrm.wordpress.com/2013/06/22/oplossingen-voor-knelpunten-in-het-onderwijs-in-nederland-3/

Bron vermeldingen:

 

De European Democratic Education Community (EUDEC) (Europese Democratische Onderwijs Gemeenschap) is een groeiend netwerk van scholen, organisaties en individuen gericht op de promotie van democratisch onderwijs in Europa.

Eén van de dingen die deze organisatie zo bijzonder maakt is de actieve rol die wordt ingenomen door de studenten van de democratische scholen. Deze zetten zich in op verschillende manieren; als individueel lid, als onderdeel van de EUDEC Council (Raad), zijn bezig met het plannen van conferenties, en met de organisatie van programma's, etc.

http://www.eudec.org/About+EUDEC

 

 

 

Ondanks sluitingen blijft lederwijs snel groeien

Dit schooljaar openen drie nieuwe lederwijsscholen hun deuren, in Horst, Leeuwarden en Delft. Daarmee komt het totaal op vijftien, meldt lederwijs. ' Ondanks een negatief oordeel van de onderwijsinspectie over acht lederwijsscholen, die het afgelopen schooljaar moesten sluiten, blijft deze nieuwe particuliere onderwijsvorm zich dus uitbreiden. "Volgens het lederwijsbestuur zijn er nog zeker twintig lokale initiatieven her en der in het land die zich oriënteren op het openen vaneen school.

Zij zijn nog niet zover dat ze dit schooljaar starten en mikken op een latere datum. Alleen al in Amsterdam staan er zeventig kinderen op een wachtlijst. Bestuurslid Yolanda Eijgenstein (39) zegt dat er, voor zover haar bekend, geen ouders zijn die hun kinderen van school halen vanwege het negatieve oordeel van de inspectie over acht lederwijsscholen. Mogelijk dat er enkelen op een wachtlijst staan die geen belangstelling meer hebben, dat weet ik niet, maar het is in ieder geval geen issue." De inspectie van het onderwijs hanteert overigens andere cijfers over het aantal lederwijsscholen, die, erkent de inspectie-woordvoerster, niet exact kloppen. Dat komt doordat particuliere scholen vooralsnog slechts door een leerplichtambtenaar worden gevolgd, en alleen op diens aanvraag de inspectie op bezoek komt. Het is dus heel goed mogelijk dat er particuliere scholen zijn die wij niet kennen." Volgend jaar wordt bij wet geregeld dat ook de niet door de overheid gefinancierde scholen onder de controle van de inspectie vallen.

 

http://iederwijs.nl/

 

EUDEC vertegenwoordigt ...

ongeveer 58,000 mensen en 53 groepen uit 26 landen, waaronder:

Image

http://www.eudec.org/Home

 

 

 

Onder een we”g piano muziekje hoor je hoe gelukkig kinderen zijn in democratisch onderwijs en hoor je wetenschappers praten

 

The EUDEC diploma is a document handed out exclusively by some EUDEC member schools which shows the competencies that can be acquired by attending a democratic school.
Image

These competencies are not displayed in grades, therefore it is important to have the option of getting a more personal document describing the skills acquired by attending a democratic school.

The EUDEC diploma consists of two parts, one page with a standard introductory part describing the general benefits of having been at a democratic school, and a second part with an individual text about the person – written by friends of the individual.

The EUDEC diploma can be obtained by any student or staff member attending a democratic school if:

  1. The school is a EUDEC member (If your school is not yet a EUDEC member, please consider to join)
  2. The school has filled out the information chart (If your school hasn't done so yet, please fill it out.)
  3. The school lives up to EUDEC's core criteria for democratic education, which basically means being able to say "yes" to the following questions:

If your school fullfils these criteria and you would like to hand out the EUDEC diploma, please contact diploma@eudec.org in order to receive the documents needed. Once you have these documents, you need to know how to produce the individual part. For that you might need help or further information

 

http://www.eudec.org/Diploma

 

Er zijn 33 scholen verspreid over 12 landen, lid van Eudec, terwijl er 70 democratische scholen zijn. (zie: http://www.eudec.org/Schools)

 

De 33 bij de

Member Schools

http://www.eudec.org/Member+Schools

 

EUDEC’s Doelen

http://www.eudec.org/Aims

 

 

Wat is Democratisch Onderwijs?

Er zijn twee pijlers in democratisch onderwijs:

 

Wat is EUDEC?

EUDEC is een non-profitorganisatie die democratisch onderwijs onder de aandacht brengt als een verstandige onderwijsvorm voor alle democratische staten. De leden zijn individu's, scholen, en organisaties verspreid over Europa met jaren ervaring op het gebied van democratisch onderwijs. Lees verder »

 

Other Schools and Projects of Interest

We hope this list will continue to grow as we hear about more schools and projects in Europe and worldwide that put principles of democratic education into practice in unique and wonderful ways.

If you know of a school or a project that should be added to this list, pleast contact us at info@eudec.org.

(See also EUDEC Member Schools)

France

 

Germany

 

Netherlands

 

United Kingdom

 

http://www.eudec.org/Other+Schools+of+Interest

 

 

 

!

OOR4U Guilde | Nadat oorvooru gehackt was, werd deze oude pagina tot de nieuwe beginpagina gemaakt. Waarom? | Informatie en Acties voor Vrijheid van Onderwijs en verdere fundamentele mensenrechten van kinderen en gezinnen in Nederland | Verzamelde actuele akties van verschillende ouderverenigingen, organistaies en individuen voor vrijheid van onderwijs en het waarborgen van fundamentele mensenrechten van kinderen en gezinnen in Nederland | conceptpetitie 12 vrijheid van onderwijs | Conceptpetitie 11 Vrijheid van Onderwijs en Waarborging van de Fundamentele Mensenrechten van Alle Kinderen en Gezinnen in Nederland voor de Optimale Ontwikkeling van Ieder Kind! | Conceptpetitie 10 Vrijheid van Onderwijs: Geen Schoolplicht maar Leerrecht voor de Optimale Ontwikkeling van Ieder Kind! | Universele Verklaring van de Rechten van de Mens | Universal Declaration of Human Rights | Hoe is de UVRM ontstaan? | Conceptpetitie K.O.O.G. (Kinder Optimale Ontwikkelings Garantie) | OORvoorU | Conceptpetitie 7 Vrijheid van Onderwijs: Geen Schoolplicht maar Leerrecht voor de Optimale Ontwikkeling van Ieder Kind! | Conceptpetitie 5 Vrijheid van Onderwijs: Geen Schoolplicht maar Leerrecht voor de Optimale Ontwikkeling van Ieder Kind! | Conceptpetitie 3 Vrijheid van Onderwijs: Geen Schoolplicht maar Leerrecht voor de Optimale Ontwikkeling van Ieder Kind! | Conceptpetitie Vrijheid van Onderwijs: Geen Schoolplicht maar Leerrecht voor de Optmale Ontwikkeling van Ieder Kind! | Concept petitie 2 Geef Leerrecht de ruimte! Schaf de Schoolplicht af! | Conceptpetitie: Geef leerrecht de ruimte! Schaf de schoolplicht af! | Test CDG (Children's Devekopment Guarantee) | School Zoekt ZUS (ZUS staat voor artikel Zesentwintig UVRM waarborgschool) | Onvermurwbare politici, schijnbaar genegeerde onderzoeken, lijdende kinderen en gezinnen: De stille oorlog tegen ons bestaan! | Repliek op Jasper van Dijk in gesprek over KOB, radio 1, vrijdag 12 april 2013 | Mijn Droom voor Nederland | De wereld op zijn kop: Strafzitting tegen Ouders met Kinderen op de Koers maandag 27 mei 2013 | Elke Les Feest! Lesgeven overlaten aan kinderen en hun ouders gaat heel goed!

Laatste wijziging op: 06-08-2013 23:33