Geef leerrecht de ruimte! Schaf de schoolplicht af !

20130410_154944

Kinderen op een woensdagmiddag in Nemo. Leren is leuk! Schoolplicht voegt niets aan de leerplicht toe Het staat leerrecht heel vaak zelfs in de weg!

 

Schoolplicht is wat anders dan leerplicht.

Leerplicht is universeel, terwijl er maar drie landen ter wereld met schoolplicht zijn.

Schoolplicht afschaffen betekent niet dat kinderen minder leren. Het betekent dat ouders en scholen vrij zijn om voor elk kind de optimale ontwikkelingsmogelijkheden te bieden. Die vrijheid is er nu niet.

Schoolplicht leidt veelvuldig tot schrijnende situaties.Vaak staat schoolplicht leerrecht juist in de weg.

PETITIE

Wij

Iedereen die voor vrijheid, veiligheid, kwaliteit en kosteloosheid van onderwijs is, en iedereen die wil dat de fundamentele mensenrechten zoals opgesteld in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens in het onderwijs in Nederland worden gewaarborgd.

constateren

Schoolplicht is wat anders dan leerplicht. Leerplicht, de plicht kinderen het optimale voor hun haalbare ontwikkelingsniveau te helpen bereiken, is universeel, en bestaat in Nederland al vanaf het begin van de vorige eeuw maar er zijn maar drie landen ter wereld met schoolplicht, te weten Nederland, Noord Korea en Duitsland.

Schoolplicht is van overheidswege de plicht naar school te gaan en daar een minimaal aantal uren per jaar te vertoeven, zonder dat de overheid zich bekommert om de veiligheid van de kinderen binnen de school. Het is pas in 1969 in Nederland ingevoerd.

Schoolplicht afschaffen betekent niet dat kinderen minder leren. Het betekent dat ouders en scholen vrij zijn om voor elk kind de optimale ontwikkelingsmogelijkheden te bieden. Die vrijheid is er nu niet.

Er is geen enkele aanwijzing dat er iets goeds uit schoolplicht is voortgekomen, of dat landen met schoolplicht beter opgeleide mensen oplevert. Integendeel Vaak staat schoolplicht leerrecht in de weg.

Zeker in Nederland, want in tegenstelling tot Duitsland is in Nederland het schoolaanbod ook zeer beperkt, niet alleen in diversiteit door de alles bepalende CITO toetsen, maar ook in kwantiteit door het sluiten van scholen met voor bekostiging te geringe leerlingen aantallen.

Noord Korea is een totalitair regime, en daar past de schoolplicht bij. Maar bij een democratie past het niet.

Scholen en zelfs thuisonderwijs komen in Nederland qua lesmethodes en aanbod onder steeds strengere staatstoezicht te staan, wat onlogisch is, want al in 2002 liet het onderzoek van Hans Blok zien dat thuisonderwezen kinderen in alle opzichten voorliepen op hun schoolgaande leeftijd genoten, en hij pleitte toen al voor het herzien van de schoolplicht wet van 1969. (Zie http://www.kohnstamminstituut.uva.nl/pdf_documenten/effectiviteit.pdf)

Schoolplicht leidt vaak tot schrijnende situaties. Als kinderen gepest worden op school en de school niet veilig is, is de school niet verplicht er iets aan te doen, mogen de ouders hun kind niet beschermen, en krijgen ze boetes als ze hun kinderen thuis houden. Of als kinderen behoefte hebben aan een andere leermethode, zoals bij hoogbegaafd of autisme het geval is, kunnen ouders en zulke kinderen geen kant op.

Ouders van kinderen die zonder school komen te zitten, ook al is het helemaal buiten hun schuld om, krijgen door de schoolplicht te maken met boetes, leerplichtambtenaren, bureau jeugdzorg en kunnen zelfs met uithuisplaatsing geconfronteerd worden door kinderrechters die niet aan waarheidsvinding doen en klakkeloos de mening overnemen van de eveneens niet aan waarheidsvinding doende bureau jeugdzorg.

Er zijn 12000 uithuisplaatsingen per jaar. Deze kinderen, ook keurige kinderen van hoogopgeleide ouders, verdwijnen in pleeggezinnen met doorgaans laagopgeleide mensen, waar er twee en een half keer zoveel kans op misbruik en mishandeling is.

Er zijn 16500 thuiszitters in Nederland , en vorig jaar gingen er 36250 kinderen zonder diploma van school af. ( zie http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/aanval-op-schooluitval/feiten-en-cijfers-schooluitval en http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=03753&D1=a&D2=1-2,6,8-9,13,%28l-2%29-l&D3=0-2&D4=0&D5=a,!0-9&HD=130305-2018&HDR=T,G3,G4&STB=G2,G1)

Zonder schoolplicht zou er weer naar oplossingen voor ze gezocht kunnen worden in plaats van dat zij en hun kinderen ook nog eens als halve criminelen behandeld worden terwijl het de overheid zelf is die door de schoolplicht in stand te houden fundamentele mensen rechten schendt!

De UVRM artikel 20 lid 2 verbiedt immers het verplicht lid zijn van een vereniging, en artikel 30 verbiedt het gebruik van één van de artikelen van de UVRM om andere te schenden. (http://www.ohchr.org/en/udhr/pages/Language.aspx?LangID=dut)De schoolplicht, een misinterpretatie van artikel 26, wat het alleen over leerplicht heeft, wordt gebruikt om vele fundamentele mensenrechten te schenden. Nederland zegt zich aan de UVRM te houden (zie http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/mensenrechten/vraag-en-antwoord/wat-is-de-universele-verklaring-van-de-rechten-van-de-mens.html).. Als het dat werkelijk doet, dient het de schoolplicht af te schaffen.

Onterecht worden de uitzonderingsgevallen die de onderwijsinspectie bij enkele van de vele schrijnende gevallen waar kinderen en gezinnen kapot worden gemaakt door de schoolplicht als illegaal bestempeld. Wat illegaal is, is de schoolplicht zelf! Wegen zoeken om eronderuit te komen is niet illegaal, dat is humaan, en zou algemeen moeten zijn( zie http://www.nrc.nl/nieuws/2013/06/07/constructies-voor-illegaal-thuisonderwijs-ministerie-ontkent-ontduiking-wet/)

De €3000, - die deze kinderen voor thuisonderwijs krijgen is een schijntje vergeleken met de tot €22.100, - per jaar die bekostigde scholen voor zorgleerlingen krijgen. €4800,- is wat ze normaal voor een kind in het basisonderwijs krijgen, maar maakt een kind geen gebruik meer van bekostigd onderwijs, krijgt het niets. (http://www.poraad.nl/content/cijfers-uit-de-sector) Dat is erg onlogisch en onrechtvaardig.

Het recente onderzoek van Marc Dullaert van 16 mei 2013 suggereert ook een herziening van de schoolplicht om iets aan het thuiszittersprobleem te doen. zie (http://www.dekinderombudsman.nl/ul/cms/fck-uploaded/KOM2.2013.OnderwijsThuiszitters.pdf.)

en verzoeken

Laat Nederland conform de UVRM en conform onderzoeksresultaten handelen en doen wat het beste is voor kinderen en gezinnen door

1.De schoolplicht af te schaffen
2.Ouders en scholen vrij te laten in hoe zij de optimale ontwikkeling van kinderen begeleiden, mits voldaan wordt aan de richtlijnen van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

 

OOR4U Guilde | Nadat oorvooru gehackt was, werd deze oude pagina tot de nieuwe beginpagina gemaakt. Waarom? | Informatie en Acties voor Vrijheid van Onderwijs en verdere fundamentele mensenrechten van kinderen en gezinnen in Nederland | Verzamelde actuele akties van verschillende ouderverenigingen, organistaies en individuen voor vrijheid van onderwijs en het waarborgen van fundamentele mensenrechten van kinderen en gezinnen in Nederland | conceptpetitie 12 vrijheid van onderwijs | Conceptpetitie 11 Vrijheid van Onderwijs en Waarborging van de Fundamentele Mensenrechten van Alle Kinderen en Gezinnen in Nederland voor de Optimale Ontwikkeling van Ieder Kind! | Conceptpetitie 10 Vrijheid van Onderwijs: Geen Schoolplicht maar Leerrecht voor de Optimale Ontwikkeling van Ieder Kind! | Universele Verklaring van de Rechten van de Mens | Universal Declaration of Human Rights | Hoe is de UVRM ontstaan? | Conceptpetitie K.O.O.G. (Kinder Optimale Ontwikkelings Garantie) | OORvoorU | Conceptpetitie 7 Vrijheid van Onderwijs: Geen Schoolplicht maar Leerrecht voor de Optimale Ontwikkeling van Ieder Kind! | Conceptpetitie 5 Vrijheid van Onderwijs: Geen Schoolplicht maar Leerrecht voor de Optimale Ontwikkeling van Ieder Kind! | Conceptpetitie 3 Vrijheid van Onderwijs: Geen Schoolplicht maar Leerrecht voor de Optimale Ontwikkeling van Ieder Kind! | Conceptpetitie Vrijheid van Onderwijs: Geen Schoolplicht maar Leerrecht voor de Optmale Ontwikkeling van Ieder Kind! | Concept petitie 2 Geef Leerrecht de ruimte! Schaf de Schoolplicht af! | Conceptpetitie: Geef leerrecht de ruimte! Schaf de schoolplicht af! | Test CDG (Children's Devekopment Guarantee) | School Zoekt ZUS (ZUS staat voor artikel Zesentwintig UVRM waarborgschool) | Onvermurwbare politici, schijnbaar genegeerde onderzoeken, lijdende kinderen en gezinnen: De stille oorlog tegen ons bestaan! | Repliek op Jasper van Dijk in gesprek over KOB, radio 1, vrijdag 12 april 2013 | Mijn Droom voor Nederland | De wereld op zijn kop: Strafzitting tegen Ouders met Kinderen op de Koers maandag 27 mei 2013 | Elke Les Feest! Lesgeven overlaten aan kinderen en hun ouders gaat heel goed!

Laatste wijziging op: 06-07-2013 17:03