Geef leerrecht de ruimte! Schaf de schoolplicht af!

Nemo_10_april_2013

 


De Kinderombudsman raadt in hetthuisziitersrapport van 16 mei 2013 een herziening aan van de in 1969 ingevoerde schoolplicht.  Er staat dat we van leerplicht naar leerrecht moeten, ook als oplossing voor de 16500 thuiszitters en de vele kinderen die jaarlijks in Nederland zonder diploma van school gaan, vorig jaar weer 36500.

Staatssecretaris van OCW Sander Dekker negeert de adviezen van de Kinderombudsman niet alleen, hij wil zelfs de grondwet herzien om de vrijheden die er zijn in te perken! Dat kan en mag niet gebeuren!

Schoolplicht is wat anders dan leerplicht. Leerplicht is universeel. Sinds 1969 is Nederland één van die landen ter wereld die schoolplicht aan leerplicht gekoppeld heeft. Het heeft ook volgens eerdere onderzoeken geen enkele toegevoegde waarde en blijkt vaak de optimale ontwikkeling van kinderen in de weg te staan.

PETITIE (Dit is het ondertekenbare gedeelte)

Wij
Iedereen die wil dat de fundamentele mensenrechten in het onderwijs worden gewaarborgd
constateren
Dat het onderzoek van Kinderombudsman Marc Dullaert van 16 mei 2013 een herziening adviseert van de leerplichtwet van 1969. Marc Dullaert zegt dat we van leerplicht naar leerrecht moeten.
Sander Dekker Staatssecretaris van OCW negeert deze resultaten niet alleen, hij wil zelfs de grondwet herzien om de vrijheden die er zijn in te perken!

en verzoeken

Laat de regering conform de onderzoeksresultaten van kinderombudsman Marc Dullaert, Kohnstamm onderzoeker Hans Blok, de grondwet en de UVRM handelen en doen wat het beste is voor kinderen en gezinnen door
1) De schoolplicht af te schaffen
2.)Ouders en scholen vrij te laten in hoe zij de optimale ontwikkeling van kinderen begeleiden, mits voldaan wordt aan de richtlijnen van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

links die erbij komen:http://www.dekinderombudsman.nl/ul/cms/fck-uploaded/KOM2.2013.OnderwijsThuiszitters.pdf .

http://www.thuisonderwijs.nl/staatsecretaris-wil-thuisonderwijs-gaan-verbieden/

http://www.kohnstamminstituut.uva.nl/pdf_documenten/effectiviteit.pdf


Dus iedereen, denk mee., en laat je mening weten op OORvoor U
door op interessant te klikken bij de discussie in deopen linked ingroep OORvoorU, op de londerstaande link

http://www.linkedin.com/groups/Zou-je-deze-petitie-ondertekenen-5043452.S.262205773?qid=c7a5b0b6-76fd-45c2-b5c4-7286619c47f9&goback=.gmp_5043452

Zo niet, zeg dan in het commentaar wat er volgens jou aan zou moeten veranderen.

 

 

OOR4U Guilde | Nadat oorvooru gehackt was, werd deze oude pagina tot de nieuwe beginpagina gemaakt. Waarom? | Informatie en Acties voor Vrijheid van Onderwijs en verdere fundamentele mensenrechten van kinderen en gezinnen in Nederland | Verzamelde actuele akties van verschillende ouderverenigingen, organistaies en individuen voor vrijheid van onderwijs en het waarborgen van fundamentele mensenrechten van kinderen en gezinnen in Nederland | conceptpetitie 12 vrijheid van onderwijs | Conceptpetitie 11 Vrijheid van Onderwijs en Waarborging van de Fundamentele Mensenrechten van Alle Kinderen en Gezinnen in Nederland voor de Optimale Ontwikkeling van Ieder Kind! | Conceptpetitie 10 Vrijheid van Onderwijs: Geen Schoolplicht maar Leerrecht voor de Optimale Ontwikkeling van Ieder Kind! | Universele Verklaring van de Rechten van de Mens | Universal Declaration of Human Rights | Hoe is de UVRM ontstaan? | Conceptpetitie K.O.O.G. (Kinder Optimale Ontwikkelings Garantie) | OORvoorU | Conceptpetitie 7 Vrijheid van Onderwijs: Geen Schoolplicht maar Leerrecht voor de Optimale Ontwikkeling van Ieder Kind! | Conceptpetitie 5 Vrijheid van Onderwijs: Geen Schoolplicht maar Leerrecht voor de Optimale Ontwikkeling van Ieder Kind! | Conceptpetitie 3 Vrijheid van Onderwijs: Geen Schoolplicht maar Leerrecht voor de Optimale Ontwikkeling van Ieder Kind! | Conceptpetitie Vrijheid van Onderwijs: Geen Schoolplicht maar Leerrecht voor de Optmale Ontwikkeling van Ieder Kind! | Concept petitie 2 Geef Leerrecht de ruimte! Schaf de Schoolplicht af! | Conceptpetitie: Geef leerrecht de ruimte! Schaf de schoolplicht af! | Test CDG (Children's Devekopment Guarantee) | School Zoekt ZUS (ZUS staat voor artikel Zesentwintig UVRM waarborgschool) | Onvermurwbare politici, schijnbaar genegeerde onderzoeken, lijdende kinderen en gezinnen: De stille oorlog tegen ons bestaan! | Repliek op Jasper van Dijk in gesprek over KOB, radio 1, vrijdag 12 april 2013 | Mijn Droom voor Nederland | De wereld op zijn kop: Strafzitting tegen Ouders met Kinderen op de Koers maandag 27 mei 2013 | Elke Les Feest! Lesgeven overlaten aan kinderen en hun ouders gaat heel goed!

Laatste wijziging op: 05-08-2013 20:14