Vrijheid van Onderwijs: Geen Schoolplicht maar Leerrecht voor de Optimale Ontwikkeling van Ieder Kind!

Nemo_10_april_2013

 

Wij, initiatiefnemers en ondertekenaars, willen dat fundamentele mensenrechten in het onderwijs worden gewaarborgd.

We staan achter de aanbevelingen van de  Kinderombudsman behorende bij het onderzoeksrapport van 16 mei 2013 om de Leerplichtwet van 1969 te herzien.

De meeste Nederlanders beseffen het niet, omdat ze er nooit tegen aanlopen. Maar degenen die er wel mee te maken krijgen, die weten niet wat ze overkomt. De schoolplicht, een interpretatie van de leerplicht die maar 3 landen ter wereld hebben.

De leerplicht is universeel. De schoolplicht hebben alleen Noord Korea,  Duitsland en dus Nederland.

De schoolplicht betekent dat op het moment dat een kind om tot optimale ontwikkeling te komen iets anders nodig heeft dan wat de de huidige scholen bieden, ouders en gezinnen in plaats van gesteund te worden en liefdevol begeleid te worden aanlopen egen boetes, onder toezichtstellingen en uithuisplaatsingen van kinderen!

Overal duiken er ouderinitiatieven en onderwijsvernieuwingsbewegingen op, maar alle mooie initiatieven lopen aan tegen steeds grimmiger wordende regelgeving, die fundamentele mensenrechten schendt.

De politiek zegt één geluid te willen horen vanuit al die onderwijsvernieuwingsbewegingen te willen horen. Een lastig verzoek, want juist omdat we allemaal zo verschillend zijn willen we vrijheid van onderwijs, en hebben we dat ook nodig voor de optimale ontwikkeling van onze kinderen.

Al sinds februari probeer ik tot die ene stem gevonden. De petitie K.O.O.G. (Kinder Optimale Ontwikkelings Garantie)  werd over het algemeen te beed gevonde. .Er werd me aangeraden de slami techniek erop toe te passen, en hem onder te verdelen in dringende onderwerpen.i

Nu Staats Secretars Sander Dekker van OCW het rapport van de Kinderombudsman van 16 mei,niet alleen negeert,maar exact het tegenovergestelde doet van wat is aanbevolen door vrijheden nog meer in te perken wordt wel heel duidelijk waar de eerste petitie zich op toe moet spitsen.

PETITIE

Wij,

die willen dat de fundamentele mensenrechten in het onderwijs worden gewaarborgd,

constateren

dat Staatssecretaris Sander Dekker van OCW niet alleen de resultaten en ervaringen en het advies van het rapport van 16 mei 2013 van de Kinderombudsman negeert, hij wil zelfs de vrijheden die nog in de Grondwet vermeld staan inperken!

en verzoeken de regering om

te handelen naar de onderzoeksresultaten van  Mw Mr Drs Stam en Mw Mr Drs Vreeburg van de  Kinderombudsman en van de onderzoeker Dr. H. Blok van het Kohnstamm-instituut, de vrijheid van het geven van onderwijs in de Grondwet en het fundamentele mensenrecht van ouders om de onderwijsvorm van hun kinderen te kiezen zoals gegeven in artikel 26 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM);

en daarmee dat te doen wat het beste is voor de ontwikkeling en ondersteuning van alle kinderen door:

1) De schoolplicht af te schaffen en in plaats daarvan het leerrecht in alle omstandigheden optimaal te ondersteunen;
2.) Ouders en de door hen verkozen scholen vrij te laten in hoe zij de ontwikkeling van kinderen optimaal kunnen begeleiden;
3.) De richtlijnen van de UVRM en de aanbevelingen van het rapport "Van Leerplicht naar Leerrecht" van 16 mei 2013 voor het onderwijs aan kinderen te eerbiedigen en als richtinggevend te aanvaarden.

 


 
Eigenschappen petitie
verwachte datum van indiening
10-12-2013
petitionaris
MMW van velen, waaronder Peter van Zuidam, Bram Dobbelaar, Monica Vork
organisatie petitionaris
KOESCH, NVVTO, OORvoorU, Zelfontwikkelingsonderwijs de Tra e.a. en namens alle slachtoffers van de schending van fundamentele mensenrechten in het Onderwijsbeleid in Nederland
contact e-mailadres
uvrmwenst@gmail.com
subdomein
 
vraag ondertekenaars om geboortedatum (optioneel)
ja
vraag ondertekenaars om geboorteplaats (optioneel)
ja
vraag ondertekenaars om nationaliteit (optioneel)
ja
vraag ondertekenaars om volledig adres (optioneel)
ja
ondertekenaars kunnen persoonsgegevens beschikbaar stellen aan petitionaris (optioneel)
nee
verberg ondertekenaars
nee
aangemaakt op
wo 31 jul 2013 17:42
laatst opgeslagen op
do 08 aug 2013 05:47

 

OOR4U Guilde | Nadat oorvooru gehackt was, werd deze oude pagina tot de nieuwe beginpagina gemaakt. Waarom? | Informatie en Acties voor Vrijheid van Onderwijs en verdere fundamentele mensenrechten van kinderen en gezinnen in Nederland | Verzamelde actuele akties van verschillende ouderverenigingen, organistaies en individuen voor vrijheid van onderwijs en het waarborgen van fundamentele mensenrechten van kinderen en gezinnen in Nederland | conceptpetitie 12 vrijheid van onderwijs | Conceptpetitie 11 Vrijheid van Onderwijs en Waarborging van de Fundamentele Mensenrechten van Alle Kinderen en Gezinnen in Nederland voor de Optimale Ontwikkeling van Ieder Kind! | Conceptpetitie 10 Vrijheid van Onderwijs: Geen Schoolplicht maar Leerrecht voor de Optimale Ontwikkeling van Ieder Kind! | Universele Verklaring van de Rechten van de Mens | Universal Declaration of Human Rights | Hoe is de UVRM ontstaan? | Conceptpetitie K.O.O.G. (Kinder Optimale Ontwikkelings Garantie) | OORvoorU | Conceptpetitie 7 Vrijheid van Onderwijs: Geen Schoolplicht maar Leerrecht voor de Optimale Ontwikkeling van Ieder Kind! | Conceptpetitie 5 Vrijheid van Onderwijs: Geen Schoolplicht maar Leerrecht voor de Optimale Ontwikkeling van Ieder Kind! | Conceptpetitie 3 Vrijheid van Onderwijs: Geen Schoolplicht maar Leerrecht voor de Optimale Ontwikkeling van Ieder Kind! | Conceptpetitie Vrijheid van Onderwijs: Geen Schoolplicht maar Leerrecht voor de Optmale Ontwikkeling van Ieder Kind! | Concept petitie 2 Geef Leerrecht de ruimte! Schaf de Schoolplicht af! | Conceptpetitie: Geef leerrecht de ruimte! Schaf de schoolplicht af! | Test CDG (Children's Devekopment Guarantee) | School Zoekt ZUS (ZUS staat voor artikel Zesentwintig UVRM waarborgschool) | Onvermurwbare politici, schijnbaar genegeerde onderzoeken, lijdende kinderen en gezinnen: De stille oorlog tegen ons bestaan! | Repliek op Jasper van Dijk in gesprek over KOB, radio 1, vrijdag 12 april 2013 | Mijn Droom voor Nederland | De wereld op zijn kop: Strafzitting tegen Ouders met Kinderen op de Koers maandag 27 mei 2013 | Elke Les Feest! Lesgeven overlaten aan kinderen en hun ouders gaat heel goed!

Laatste wijziging op: 08-08-2013 15:30