Vrijheid van Onderwijs: Geen Schoolplicht maar Leerrecht voor de Optimale Ontwikkeling van Ieder Kind!

Nemo_10_april_2013

Wij initiatiefnemers en ondertekenaars willen dat de fundamentele mensenrechten in het onderwijs worden gewaarborgd.

We staan achter de aanbevelingen behorende bij het onderzoek van de  Kinderombudsman van 16 mei 2013, namelijk het advies voor herziening van de leerplichtwet van 1969.

PETITIE

Wij,

Iedereen die wil dat de fundamentele mensenrechten in het onderwijs worden gewaarborgd.

constateren

dat Staatssecretaris Sander Dekker van OCW niet alleen de resultaten en ervaringen en het advies van het rapport van 16 mei van mevrouw mr. drs. J. Stam  mevrouw mr. E.J.M. Vreeburg  Van der Laan BSc  van de Kinderombudsman negeert, hij wil zelfs de grondwet herzien om de vrijheden die er zijn in te perken!

en verzoeken

dat de regering conform de onderzoeksresultaten van  mw mr drs Stam en mw mr drs Vreeburg van de  Kinderombudsman, Kohnstamm onderzoeker Hans Blok, de grondwet en de UVRM, te handelen en te doen wat het beste is voor de ontwikkeling van kinderen en ondersteuning van gezinnen door
1) De schoolplicht af te schaffen en het leerrecht in alle omstandigheden optimaal te ondersteunen
2.)Ouders en scholen vrij te laten in hoe zij de optimale ontwikkeling van kinderen begeleiden, de richtlijnen van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, en de aanbevelingen van het rapport "Van Leerplicht naar Leerrecht" van 16 mei 2013 moeten richtinggevend zijn voor het onderwijs.

 
Denk mee met deze petitie. Zou je hem ondertekenen? Klik dan op ""interessant"bij de discussie op in de open linked in groep OORvoor U, te bereiken via deonderstaande link: Zou je hem niet ondertekenen? Zet dan bij de commentaren bij deze discussie wat er anders aan zou moeten volgens jou.
Alvast bedankt!

 

OOR4U Guilde | Nadat oorvooru gehackt was, werd deze oude pagina tot de nieuwe beginpagina gemaakt. Waarom? | Informatie en Acties voor Vrijheid van Onderwijs en verdere fundamentele mensenrechten van kinderen en gezinnen in Nederland | Verzamelde actuele akties van verschillende ouderverenigingen, organistaies en individuen voor vrijheid van onderwijs en het waarborgen van fundamentele mensenrechten van kinderen en gezinnen in Nederland | conceptpetitie 12 vrijheid van onderwijs | Conceptpetitie 11 Vrijheid van Onderwijs en Waarborging van de Fundamentele Mensenrechten van Alle Kinderen en Gezinnen in Nederland voor de Optimale Ontwikkeling van Ieder Kind! | Conceptpetitie 10 Vrijheid van Onderwijs: Geen Schoolplicht maar Leerrecht voor de Optimale Ontwikkeling van Ieder Kind! | Universele Verklaring van de Rechten van de Mens | Universal Declaration of Human Rights | Hoe is de UVRM ontstaan? | Conceptpetitie K.O.O.G. (Kinder Optimale Ontwikkelings Garantie) | OORvoorU | Conceptpetitie 7 Vrijheid van Onderwijs: Geen Schoolplicht maar Leerrecht voor de Optimale Ontwikkeling van Ieder Kind! | Conceptpetitie 5 Vrijheid van Onderwijs: Geen Schoolplicht maar Leerrecht voor de Optimale Ontwikkeling van Ieder Kind! | Conceptpetitie 3 Vrijheid van Onderwijs: Geen Schoolplicht maar Leerrecht voor de Optimale Ontwikkeling van Ieder Kind! | Conceptpetitie Vrijheid van Onderwijs: Geen Schoolplicht maar Leerrecht voor de Optmale Ontwikkeling van Ieder Kind! | Concept petitie 2 Geef Leerrecht de ruimte! Schaf de Schoolplicht af! | Conceptpetitie: Geef leerrecht de ruimte! Schaf de schoolplicht af! | Test CDG (Children's Devekopment Guarantee) | School Zoekt ZUS (ZUS staat voor artikel Zesentwintig UVRM waarborgschool) | Onvermurwbare politici, schijnbaar genegeerde onderzoeken, lijdende kinderen en gezinnen: De stille oorlog tegen ons bestaan! | Repliek op Jasper van Dijk in gesprek over KOB, radio 1, vrijdag 12 april 2013 | Mijn Droom voor Nederland | De wereld op zijn kop: Strafzitting tegen Ouders met Kinderen op de Koers maandag 27 mei 2013 | Elke Les Feest! Lesgeven overlaten aan kinderen en hun ouders gaat heel goed!

Laatste wijziging op: 06-08-2013 23:31